Kompaniya Haqida Ma'lumotlar
«BEКTEMIR BUILDER»

Ma'suliyati cheklangan jamiyat O'zbekiston Respublikasining «Ma'suliyati cheklangan hamda ko'plimcha ma;suliyatli jamiyatlar to'grisida» gi qonuni va boshqa qonun hujjatlariga muvofiq, umumiy xo'jalik faoliyatini amalga oshirish uchun ta'sischilarning mol-mulkini bir qismini birlashtirish yo'li bilan tashkil qilingan. Jamiyat Davlat ro'yxatidan o'tgandan so'ng Yuridik shaxs bolib hisoblanadi.

  • Jamiyat ishtirokchilari uning majburiyatlari bo'yicha javob bermaydilar va Jamiyat bilan bog'liq zararlar qismini o'zlari kiritgan ulushlar qiymati miqdorida qoldiradilar.

  • Hissalarni to'liq kiritmagan jamiyat ishtirokchilari uning majburiyatlari bo'yicha jamiyatning har bir ishtirokchisiga kiritgan ulushning to'lanmagan qismi miqdorida solidar javob beradilar.

  • Ushbu ustavning qoidalaridan biri bekor qilingan taqdirda, bu qolgan qoidalarning harakatini to'xtatish uchun sabab bo'la olmaydi, bekor qilingan qoida huquqiy jihatdanmos keluvchi boshqa qoida bilan alamshtirilishi lozim.

  • Jamiyat belgilanmagan muddatga tashkil qilinadi (Jamiyat faoliyati davom etish muddati chegaralanmagan).

  • Jamiyat o'z majburiyatlari bo;yicha o'ziga tegishli barcha mol-mulk bilan javob beradi.

  • Jamiyat o'z ishtirokchilarining majburiyatlari bo'yicha javob bermaydi.

  • Davlat va uning organlari Jamiyat majburiyatlari bo'yicha javob bermaydi, [shuningdek Jamiyat va Davlat va uning organlari majburiyatlari bo'yicha javob bermaydilar.

0
Sotilish Xususiyatlari
0
Xursand Mijozlar
0
Sotilgan mahsulotlar
0
Tashakkurnomalar